Dijkversterking

Bouwen, versterken en verbeteren

Méér dan alleen een waterkering

Een dijkversterking kan voor omwonenden een ingrijpende operatie zijn. Daarom vinden wij een goede en zorgvuldige afstemming met alle belanghebbenden net zo belangrijk als de kwaliteit van het werk zelf.

Voor veel mensen is een dijk méér dan alleen een waterkering. Het kan een cruciale verbindingsweg zijn met de buitenwereld, een verlengstuk van hun boerenbedrijf of een plek waar dieren grazen. Voor anderen is een dijk als een onderdeel van hun tuin, of is het een plek om te recreëren en van de natuur te genieten.

JdB groep heeft oog voor al die belangen en gevoelens en informeert omwonenden zorgvuldig, onder andere met informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken. We spreken de taal van de aangelanden en weten wat hen bezighoudt, bijvoorbeeld als het gaat om bereikbaarheid, de oogst van gewassen en eventuele aanpassingen in de omgeving. We denken actief met hen mee en komen zo samen tot de beste oplossing.

Klaar voor elke klus

We kunnen elke opdracht aan, van een eenvoudige dijkverzwaring tot meer complexe opdrachten. Omdat we de hele keten in eigen huis hebben, kunnen we het hele traject verzorgen: van ontwerp en advies tot en met het inzaaien van de kering.

We hebben altijd een solide voorraad dijkenklei beschikbaar en beperken de overlast voor omwonenden door die klei op de beste manier aan te voeren: vaak over het water, soms over de weg.

Ook denken we circulair en matchen vraag en aanbod van secundaire grondstoffen zoveel mogelijk. Zo houden we Nederland veilig, leefbaar en droog, nu en in de toekomst.

Opdrachtgevers

JdB groep versterkt regionale keringen in opdracht van onder andere:

  • Waterschap Rivierenland
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Meer weten over dijkversterking?

Neem contact op met

Tim Rosier

Bedrijfsleider Verwerving

In de praktijk

Dijkversterking