Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Thema's voor een betere leefomgeving

JdB groep vindt het belangrijk een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Onze thema’s voor de toekomst richten zich op circulariteit, verduurzaming en vergroening en kijken wij naar de gevolgen van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en samenleving.

In al onze activiteiten vervullen we de rol van 'grondlegger' in de leefomgeving. We richten ons op drie thema’s; circulariteit, verduurzaming en vergroening die allemaal bijdragen aan een betere leefomgeving.

Onze visie

Sociaal ondernemen

JoB 

Sociaal ondernemerschap, voorheen bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen, is een praktijk die diepgeworteld is in onze bedrijfscultuur. Het arbeidsparticipatie initiatief van JdB groep is in 2015 uitgegroeid tot JoB.

Bij JoB geloven we dat elk individu het recht heeft op een volwaardige deelname aan de samenleving. We zijn ervan overtuigd dat iedereen unieke mogelijkheden bezit die kunnen worden benut. Het stimuleren van deze mogelijkheden vormt de kern van onze aanpak.

JoB is toegewijd aan het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van ondersteuning en begeleiding om ervoor te zorgen dat zij een waardevolle rol kunnen spelen binnen de JdB groep, andere organisaties en de bredere samenleving.

Werken en leren

Daarnaast biedt JoB de mogelijkheid van stage en opleiding op eigen niveau aan, zodat het mogelijk is om via JoB door te groeien naar een ander onderdeel binnen de JdB groep. Wil je hier meer over weten? Stuur een e-mail naar hr@jdbgroep.nl of neem contact op via 023 - 561 33 29. Dan kunnen wij altijd samen kijken naar wat de mogelijkheden zijn.

PSO

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De prestatieladder socialer ondernemen is hét instrument om sociale betrokkenheid zichtbaar te maken.

De PSO ladder geeft inzicht in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, waarbij arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt het doel is. Heeft een organisatie een PSO keurmerk, dan is het voor iedereen duidelijk dat je kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een bijdrage levert aan een samenleving waarin iedereen meedoet.

De audit voor het PSO-certificaat hebben wij wederom succesvol afgerond. Wij hebben de hoogst haalbare trede op de PSO-prestatieladder – trede 3 – weten te behouden. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Wij zijn trots op onze collega’s die iedere dag weer een bijdrage leveren aan ons mooie bedrijf.