Bodem- en grondsanering

Innovatieve en duurzame oplossingen

Verontreinigde grond op uw locatie?

JdB groep heeft het materieel, het gespecialiseerde personeel en de juiste kennis en ervaring om deze vervuilde grond niet alleen af te graven en in te nemen, maar zelf ook extractief te reinigen. De restproducten kunnen wij via onze eigen projecten een goede herbestemming geven. Zo saneren we kostenefficiënt uw vervuilde grond en geven het na reiniging in onze depots direct een tweede leven.

 

Vóór elk project: eerst goed onderzoek

Het ontgraven en innemen van vervuilde grond is kostbaarder dan het afgraven en afzetten van schone grond. Daar kunnen ook wij weinig aan veranderen. Maar wat we wel kunnen – en heel graag doen – is samen met u kijken of het niet slimmer, beter en efficiënter kan. Dankzij een goede voorbereiding en een nauwkeurig graafproces wisten we bijvoorbeeld in de gemeente Nieuwkoop de hoeveelheid af te voeren grond met circa 65% te reduceren.

Door heel specifiek te kijken, goed onderzoek te doen en ervaringen uit eerdere projecten mee te nemen, voorzien wij u van advies waarmee u tijd en geld kunt besparen. Deze kennis houden wij niet voor onszelf, maar delen wij graag met al onze klanten.

Waarom vinden wij een gezonde bodem zo belangrijk?

Bovengronds leven floreert alleen als ook ondergronds leven mogelijk is. Daarvoor is een schone, gezonde en vitale bodem nodig. Niet voor niets stelt de Rijksoverheid steeds strengere eisen aan de kwaliteit van onze bodem. En wordt er veel gedaan om ook kleine verontreinigingen op te sporen en aan te tonen. Wij juichen deze aandacht voor bodemkwaliteit van harte toe, want: de liefde voor grond zit in onze genen.

JdB groep: dé expert in
bodem- en grondsanering

  • Innovatieve en duurzame oplossingen om de hoeveelheid afvalstromen zo klein mogelijk te maken.
  • Sterke reductie van (maatschappelijke) kosten.
  • Regie op de hele keten: uitvoering, acceptatie, reiniging, levering, toepassing en transport.
  • Ambitie om 100% van de gesaneerde grond circulair her te gebruiken.
  • Grote kennis van de Omgevingswet.

Meer weten over bodem- en grondsanering?

Neem contact op met

Tim Rosier

Bedrijfsleider Verwerving