Natuur en recreatie

Werken met respect voor mens en dier

Specialismen

Of het nu gaat om natuurherstel in een kwetsbaar waterwingebied, of het aanleggen van een park in een nieuw aangebouwde woonwijk, JdB groep heeft altijd oog voor de omgeving en werkt met veel respect voor mens en dier.

Onze specialismen

  • Natuurherstel
  • Aanleg van parken en recreatiegebieden
  • Aanleg van zwemvijvers en recreatieplassen
  • Natuurtechnisch grondverzet

Natuurherstel

De aandacht voor biodiversiteit groeit. Wij leveren daar graag een bijdrage aan. Zo voeren we natuurherstel uit in duingebied, transformeren landbouwgrond en dunnen naaldbos uit om het behoud van het unieke stuifzandlandschap te bevorderen.

Waar we ook actief zijn, we werken altijd met veel respect voor de aanwezige planten en dieren. We nemen verschillende maatregelen om die te beschermen, bijvoorbeeld door onze werktijden aan te passen.

Onze vaste machinisten hebben affiniteit met natuurbehoud en werken zoveel mogelijk emissiearm. Bovendien adviseren we u hoe u de waarde van grondstromen optimaal kunt benutten, om daarmee uw natuurherstelproject mede te financieren.

Recreatie

Ook als we opereren in een bewoonde omgeving, doen we er alles aan om die omgeving zo tevreden mogelijk te houden. Als we bijvoorbeeld een park, zwemvijver of recreatieplas aanleggen, stellen we een omgevingsmanager aan om de communicatie met omwonenden in goede banen te leiden.

We organiseren informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken, houden omwonenden op de hoogte met digitale communicatiemiddelen, toetsen regelmatig hun tevredenheid en geven soms dode hoek-cursussen op scholen. Ook maken we duidelijke afspraken over de opvolging van eventuele klachten en de termijn waarbinnen we signalen oppikken.

Naast de hoogste kwaliteit in de uitvoering bieden we ook een zorgvuldige, beheerste manier van werken en veel aandacht voor risicobeheersing en omgevingsmanagement. Zodat omwonenden niet alleen weten wát er in hun buurt gaat gebeuren en wanneer, maar ook bij wie ze terechtkunnen als ze vragen hebben of hun betrokkenheid willen tonen.

Meer weten over natuur en recreatie?

Neem contact op met

Tim Rosier

Bedrijfsleider Verwerving