Dynamiek herstel Lange Vlak

Werken aan een gezond duingrasland

In het kort

In opdracht van PWN is JdB groep bezig met een groot natuurherstel project bij Bergen aan Zee. Bij dit project helpen wij de duinen om weer gezond en sterk te worden.

Locatie

Bergen aan Zee

Opdrachtgever

PWN

Periode

2023

100%

hergebruik uitkomende afvalstromen

60 hectare herstel duinnatuur

Wij helpen duinen weer gezond en sterk te worden

Uitdaging

Gezonde duinen zijn afhankelijk van wind. Het dennenbos aan de kust werkt als een soort windscherm en in het gebied achter dit windscherm zorgt te veel stikstofneerslag voor vermesting en verzuring van de bodem. Door ervoor te zorgen dat meer wind het duingebied kan bereiken, ontstaat er een meer open duingebied waar wind en zout vrij spel hebben. Bodemverzuring wordt hiermee tegen gegaan en een gebied van ruim zestig hectare kan zich herstellen tot typische duinnatuur van kalkarme duinen.

Het project brengt een extra uitdaging met zich mee door het werken in de nabijheid van een beschermd natuurgebied.

Herstel van duinheide en duingrasland

Oplossing

Na het verwijderen van de bestaande naaldbomen begroeiing, verwijderen wij zorgvuldig de stobben.  Daarna verwijderen we de verzuurde voedingsrijke strooisellaag die we afvoeren en bewerken voor circulair hergebruik. Door te plaggen geven we de natuur de kans op opnieuw tot ontwikkeling te komen.

Deze klus vergt precisie, voor een optimaal resultaat mag er geen zand afgegraven worden en moet er een klein laagje organisch materiaal achterblijven. Daardoor ontstaat er geen grootschalige verstuiving, maar ‘snel’ herstel van de duinheide en het duingrasland.

Circulair hergebruik van materialen

Impact

Bij dit project zetten wij in op een maximaal circulair hergebruik van materialen. Zo wordt stamhout verscheept naar een fabriek in Genk, waar deze worden gemaakttot OBS plaatmateriaal. Daarnaast worden de stammen gebruikt als heipalen onder een hoofdriool in Kreekrijk Assendelft en worden klepelhout en stobben toegepast in natuurwallen en slootdempingen in veengebieden. Van de strooissellaag wordt de grond gescheiden van de biomassa. 

Van de bouwplaats

Expertises bij dit project

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB