Grondleggers van een betere leefomgeving

Er groeit iets moois

De liefde voor grond zit in onze genen. Ze groeit al sinds 1850, toen onze voorouders hielpen bij de drooglegging van de Haarlemmermeer. Zij legden de basis voor wat nu JdB is. Als handelaren kwamen wij overal in Nederland. En overal waar we kwamen voelden we dat grond voor ons een vruchtbare bodem was voor méér. Wij zagen kansen, grepen ze en gingen aan de slag. Ons bedrijf en onze expertise groeiden snel. We gingen bouwrijp maken, dijken versterken, parken aanleggen en nog veel meer. Inmiddels zijn we een organisatie met 9 labels en 150 mensen.

De onzichtbare basis

Grond is overal. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat er gebouwen op staan en er groen op groeit. Maar voordat de eerste spade de grond in gaat, moet je belangrijke keuzes maken over de basis onder je project. Want wat je doet in deze fase drukt een stempel op alle volgende. Het bepaalt en versterkt je succes op de lange termijn. Dat is een visie waarin wij en opdrachtgevers die gaan voor kwaliteit, elkaar vinden. Dat tekent onze manier van werken. En die bewijst zich al vele tientallen jaren.

Een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. Het kan de invloed van hitte dempen en bijdragen aan de gedegen afvoer van overtollig hemelwater. Daarom beginnen we nooit zonder een gedegen voorbereiding waarin we slim ontwerpen, efficiënt berekenen en de juiste aanpak tot in detail plannen. In alles wat we doen is duurzaamheid een belangrijke drijfveer. Zo maken we dijken stevig, parken groen en woonwijken leefbaar. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden. Wij graven af, voeren af, vullen aan en verdichten. We saneren vervuilde grond en geven het een tweede leven. We zorgen voor bodems onder grote infrastructurele bouwwerken en leggen recreatieplassen, zwemvijvers en golfbanen aan. Maar we geven bijvoorbeeld ook landbouwgrond terug aan de natuur. Niet door het los te laten, maar door de voorwaarden te scheppen voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

Circulariteit als basis

De grond op onze wereld heeft talloze eigenaren. Maar tegelijkertijd is ze van iedereen. We geven haar samen door aan volgende generaties. Dat is een zware verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen. Al vanaf het prille begin van onze activiteiten speelt circulariteit een hoofdrol. Het hergebruiken en doorgeven van grond loopt als een groene draad door ons verleden, ons heden en onze toekomst. De grond die we op locatie A weghaalden, kon precies zijn wat locatie B nodig had. Die logica ligt aan de basis van een netwerk met vaak minimale afstanden tussen bron en doel. En daarmee was circulariteit voor ons al de gewoonste zaak van de wereld, ver voordat de term gemeengoed werd in onze branche. Die voorsprong koesteren we. Niet omdat we moeten, maar omdat we simpelweg niet anders kunnen en willen. Circulariteit zit in ons DNA.

Wij houden van grond

Onze manier van werken en onze focus op kwaliteit werkte altijd al als een magneet op de beste vakmensen. De mannen en vrouwen die je blij maakt met de meest ingewikkelde klussen. Die je aan het einde van de dag bijna uit hun zware machines moet praten omdat ze plezier hebben in wat ze doen én goed werk willen leveren. Opdrachtgevers vertrouwen ons meer toe, projecten worden complexer en wij krijgen er meer regie over. Wij waren altijd al de eerste partij op de bouwplaats. Al decennialang zijn we ook de laatste. Want na de bouw richten wij de leefomgeving verder in. De optimale inzet van grond bij projecten vraagt om maximale controle op alle stappen in het proces. Daarom vind je steeds meer specialisten op onze kantoorlocaties. Zij plannen, regelen en bereiden voor, samen met de mensen in het veld. Zo kunnen die zich blijven richten op wat ons bedrijf vormde en nog steeds vormt: werken met grond. Zo is iedereen bij ons complementair aan elkaar.

We doen goed. Omdat dat hoort

Nu heet het sociaal ondernemen. Maar nog voordat het een naam had, gaven wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kansen om mee te doen. Niet om de sier mee te maken, maar vanuit de overtuiging dat je dat moet doen als je het kunt. We waren en zijn een familiebedrijf. Die familie heette ooit Den Breejen maar inmiddels is de lijst zo’n 180 namen lang. Iedereen heeft bij ons zijn of haar eigen functie en specialiteit. Maar als het erop aankomt, is iedereen een belangrijke schakel in ons bedrijf. Daarom kijken we naar de mens achter het functieprofiel. We belonen hen goed en bij tegenspoed staan we voor elkaar klaar en helpen we elkaar. Dat vinden wij niet meer dan normaal.

Een sterke combinatie van factoren

Vakwerk lever je niet alleen met de beste mensen en machines. Wat je niet ziet, is minstens zo belangrijk. Zoals de liefde voor je vak, het samenspel tussen alle onderdelen van je organisatie en onderling respect en vertrouwen. Zij vormen de vruchtbare grond onder wat we doen. De basis voor ons succes. In het verleden, nu en in de toekomst.

Die combinatie, samen met onze ambities en expertises, maakt ons wat we zijn: Grondleggers van een betere leefomgeving.