Bouw- en woonrijp maken

Duurzame en circulaire oplossingen

Woningbouwopgave

Nederland heeft een enorme woningbouwopgave. Maar geschikte woningbouwlocaties zijn schaars en zullen in de toekomst zeker niet minder schaars worden. Dat dwingt ons om andere keuzes te maken. Meer bouwen op slappe ondergrond bijvoorbeeld. Of meer projecten ontwikkelen in binnensteden, waar vaker sprake is van bodemverontreiniging die eerst gesaneerd of geïsoleerd dient te worden.

JdB groep heeft alle kennis, ervaring en specialismen in huis om ook die moeilijker te ontginnen bouwgrond snel en effectief bouw- en woonrijp te maken:

 • Bouwrijp maken: groot grondverzet, bodem- en grondsanering, zettingsarm maken ondergrond, aanleg van bouwwegen en riolering, aan- en afvoer van zand en grond.
 • Woonrijp maken: aanleg van verharding, openbare verlichting, groenvoorziening, etc.

Met JdB groep aan de slag?

Dan kunt u dit van ons verwachten:

 • Altijd het beste ontwerp en advies.
 • Alle grondstromen in eigen huis: levering, inname, sanering, transport. Minder schakels, dus minder zorgen en lagere kosten.
 • Volledige verantwoordelijkheid voor het gehele ontwerp, waardoor dit beter uitvoerbaar wordt en de risico’s voor de klant worden geminimaliseerd.
 • Voldoende kennis, ervaring en capaciteit om ook de grotere werken uit te voeren, gecombineerd met het vermogen om snel op te schalen.
 • Veel ervaring én de juiste instelling die nodig is om succesvol samen te werken met meerdere partijen.

Duurzaam

Op het gebied van duurzaamheid onderscheidt JdB groep zich door:

 • Kennis van de markt op het gebied van duurzame en circulaire oplossingen.
 • Hergebruik van grondstoffen, toepassen van hernieuwbare materialen en de ambitie om 100% circulaire grondoplossingen te bieden.
 • Minimalisering van de hoeveelheid afvalstromen bij het saneren van vervuilde bodems.
 • Inspiratie en advies om uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en uw projecten mogelijk te maken binnen de nieuwste CO2- en stikstofnormen.

Meer weten over bouw- en woonrijp maken?

Neem contact op met

Tim Rosier

Bedrijfsleider Verwerving