Westend Roelofarendsveen

Het bouw- en woonrijp maken van dit woningbouwproject

In het kort

In opdracht van Beheer Westend B.V. verzorgt JdB groep het bouw- en woonrijp maken van het woningbouwproject “Wonen in Westend” in Roelofarendsveen. JdB groep is hier niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering, maar neemt ook de engineering van de civieltechnische werkzaamheden en de overdracht van het openbare gebied naar de gemeente Kaag & Braassem voor zijn rekening.

Locatie

Roelofarendsveen

Opdrachtgever

Beheer West-End B.V.

Periode

2018 - 2023

Grond klaarmaken voor de toekomst

Uitdaging

Onderdeel van de uitvoerende werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn de toepassing van verschillende voorbelastingstechnieken. Hiermee wordt de ondergrond geschikt gemaakt voor de bouw en wordt optredende zetting in de toekomst geminimaliseerd.

Gebruik van verschillende technieken

Oplossing

De uitvoering van het project omvat het zettingsarm maken van de ondergrond door middel van plaatselijk grondverbetering en plaatselijk het toepassen van een IFCO systeem, het aanbrengen van riolering, het realiseren van een zestal bruggen en duikerdammen, het graven en verbreden van watergangen, het aanbrengen van beschoeiing en natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van elementenverhardingen, het planten van bomen, het aanbrengen van openbare verlichting en het aanbrengen van straatmeubilair en speeltoestellen.

Een duurzame wijk

Impact

Het eindresultaat van het werk moet voldoen aan de ambitie van de opdrachtgever met betrekking tot het realiseren van een gasloze en duurzame wijk waar 236 woningen worden ontwikkeld. Deze wijk is een onderdeel van het plan van de gemeente Kaag en Braassem om in totaal 1.400 nieuwe woningen te bouwen binnen de gemeente.

Van de bouwplaats

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB