Kreekrijk Assendelft

Het bouw- en woonrijp maken van het woningbouwproject

In het kort

In opdracht van Ontwikkelingscombinatie Kreekrijk bouwen wij mee aan het woningbouwproject Kreekrijk in Assendelft.

Locatie

Assendelft

Opdrachtgever

Ontwikkelingscombinatie Kreekrijk

Periode

2021 - heden

duurzame technische oplossingen

voorbelasting met secundair materiaal

woonwijk verweven met omliggende landschap

Bouw- en woonrijp maken grote nieuwbouw in de gemeente Zaanstad

Uitdaging

De opzet van het plan is om van Kreekrijk een aantrekkelijke en groene woonwijk te maken, welke direct aansluit op en verweven is met het omliggende landschap. In de komende jaren worden er circa 950 woningen gebouwd. In 2021 zijn wij op basis van een UAV-GC contract gestart met het zettingsarm maken van de ondergrond en het bouw- en woonrijp maken van de verschillende deelgebieden.

Tijdbesparende techniek

Oplossing

IFCO methode

Voor het zettingsarm maken van het gebied maken wij gebruik van de IFCO methode. Met deze  techniek hoeft er minder voorbelastingsmateriaal aangevoerd te worden en kan de voorbelastingstijd sterk worden verkort. Hierdoor kunnen de bouwrijp werkzaamheden eerder worden uitgevoerd. Onder deze werkzaamheden vallen verder het coördineren van de nutvoorzieningen, graven van watergangen en plaatsen van beschoeiingen. 

Robuuste duurzame oplossing

Naast de IFCO methode werken wij met traditionele voorbelastingsmethoden in combinatie met verticale drainage en lichtgewichtconstructies. Om de duurzaamheid van het riool voor langere tijd te waarborgen wordt het rioolstelsel aangebracht op houten palen van ca. 18m.

Vergroening

In de woonrijpfase wordt de laatste hand gelegd aan de aanleg van een groene woonwijk welke aansluit met én verweven is met het omliggende landschap.

950 duurzame woningen

Impact

Net als bij JdB groep, speelt duurzaamheid ook in deze nieuwbouwwijk een belangrijke rol. De woningen worden energiezuinig, gasloos en duurzaam gebouwd. Dit sluit aan bij onze manier van werken en denken om de uitstoot van CO2- en stikstof te beperken.

Van de bouwplaats

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB