Verkadebuurt Zaandam

Sanering en voorbelasting

In het kort

In opdracht van Gemeente Zaanstad en Stichting Parteon werken wij aan de totstandkoming van de nieuwe woonwijk de Verkadebuurt in het centrum van Zaandam. Op de voormalige sportvelden van Verkade worden zo’n 470 woningen gerealiseerd.

Locatie

Zaandam

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad/Stichting Parteon

Periode

2024 - 2025

toekomstbestendig saneren

Uitdaging

Opschonen van het terrein

Op de locaties Overtuinen A en B aan de Provincialeweg in Zaandam wordt het woningbouwproject de Verkadebuurt gerealiseerd met ongeveer 470 woningen. Met de Verkadebuurt voegen we een nieuwe woonwijk toe aan het centrum van Zaandam. Een woonwijk, dichtbij de binnenstad, die in haar karakter een verwijzing is naar het industriële verleden van de Zaanstreek. De voorbereidende werkzaamheden omvatten onder andere het opschonen van het terrein. Om in de toekomst grote zakkingen te voorkomen, gaan we het terrein voorbelasten. Zo wordt toekomstige schade aan bijvoorbeeld riolering of straatwerk voorkomen.

Oplossing

Saneren en voorbelasten

Voor dit project wordt de bodem plaatselijk gesaneerd. Langs de watergang wordt een stalen damwand geplaatst om de stabiliteit van de kering te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de verontreiniging niet in de watergang terecht komt. Na het opschonen van het terrein wordt het terrein zettingsarm gemaakt door middel van een voorbelasting waarvoor circa 80.000 kuub zand met verticale drainage geleverd en aangebracht wordt.

Impact

Verkleinen woningtekort

In Zaanstad is een groot woningtekort. Met de komst van deze nieuwe wijk is er weer een beetje extra aanbod voor woningzoekenden.

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB