Dienstweg PWN

Emissieloos werken

Locatie

Heemskerk

Opdrachtgever

PWN

Periode

2023

volledig elektrisch materieel

hergebruik betonklinkers en granulaat

Volledig emissieloze uitvoering

Uitdaging

In opdracht van PWN hebben wij een dienstweg in het duingebied in Heemskerk hersteld. Het werk omvatte het opnemen van bestaande elementenverharding, aanbrengen fundering en opnieuw aanbrengen van elementenverharding. Door de ligging van het project in Natura 2000 gebied en drinkwaterwingebied diende het project volledig emissieloos te worden uitgevoerd.

Inzet elektrisch materieel

Oplossing

De werkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van elektrische kranen, knijperwagen, shovel, knikmops, trilplaat en trilwals. De weg was voorheen niet gefundeerd en was daardoor op diverse plekken kapot en verzakt. Er is een betongranulaatfundering aangebracht met maximaal 0,1% bijmenging. Daarnaast zijn bestaande betonklinkers en banden grotendeels hergebruikt. Dit is een van de vele projecten waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Duurzaamheid

Impact

Door de inzet van volledig elektrisch materieel in dit Natura 2000 gebied is de impact voor deze omgeving tot een minimum beperkt. Daarnaast is ontginning van primaire grondstoffen tegengegaan door het zoveel mogelijk hergebruiken van vrijgekomen betonmaterialen.

Van de bouwplaats

Expertises bij dit project

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB