Sanering Appelweg Amsterdam

Hier verwijderen wij meerdere vervuilingen

In het kort

In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben we een saneringsproject aangenomen aan de Appelweg in Amsterdam. Op een voormalige scheepswerf verwijderen we meerdere vervuilingen zoals asbest en olie.

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Periode

2023

minimaliseren reststromen

Sanering

Uitdaging

Ter voorbereiding op een nieuw te realiseren woonproject in Amsterdam hebben wij op de projectenlocatie opbreek- en bouwrijpwerkzaamheden uitgevoerd. Onderdeel hiervan was een sanering van ruim 3.000 m3 vrijkomende grond die verontreinigd was met minerale olie en PAK, asbest en puin.

De uitdaging zat voornamelijk in het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van deze saneringswerkzaamheden.

Minimaliseren reststromen

Oplossing

Met name voor de grondstromen verontreinigd met puin en asbest hebben we door middel van zeven en handpicking de reststromen weten te minimaliseren.

Duurzaamheid

Impact

Minimaliseren reststromen en verontreinigde locatie weer leefbaar maken.

Van de bouwplaats

Expertises bij dit project

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB