Groot onderhoud derde bedijking Kade de Hoef

Een sterke dijk voor een veilige toekomst

In het kort

In opdracht van Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken wij aan het groot onderhoud aan de Derde Bedijking West in Mijdrecht. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en moet daarom hoger en sterker worden gemaakt. De versterking van de dijk omvat een gebied van zo’n 5 kilometer en loopt van de Kerkvaart ter hoogte van de Oude Spoorbaan tot aan de kruising met Bovendijk en Molenland. Langs de waterkant worden beschoeiingen geplaatst en aan beide kanten van de ijk wordt klei aangebracht.

Locatie

Mijdrecht

Opdrachtgever

Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Periode

April - oktober 2024

Hernieuwbare energie

Uitdaging

Bereikbaarheid van het gebied

De grootste uitdaging in dit project, is bereikbaarheid van het gebied. De dijk is een belangrijke toegangsweg voor het plaatselijke kinderdagverblijf, boeren en andere bewoners. Met hen zijn uitgebreide keukentafelgesprekken gevoerd en we hebben hen beloofd dat het gebied ten alle tijden bereikbaar blijft.

Oplossing

Optimale fasering

Bij dit project zorgen we voor een optimale fasering in planning ten behoeve van de agrariër. Bij het maken van onze planning keken we naar hoe agrariërs zo min mogelijk hinder ervaren in de voor hen meest vruchtbare maanden. Door te kijken naar wanneer welke gewassen groeien en voor hoe lang, maakten we een planning

Daarnaast zorgen we voor een goede bereikbaarheid van het kinderdagverblijf in de omgeving, doordat we tijdens het asfalteren van de dijk een tijdelijke weg aanleggen. Door duidelijke afspraken te maken en met bewoners in gesprek te gaan, zorgen we voor open en transparante communicatie.

Impact

Duurzaamheid

Bij de werkzaamheden rondom de dijk, zetten we zoveel mogelijk duurzaam materieel in. Het materieel werkt op HVO diesel, een hernieuwbare brandstof.

Van de bouwplaats

Expertises bij dit project

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB