Aanleg derde ontsluitingsweg Edam-Volendam

Een duurzame aanleg door gebruik van secundair materiaal

In het kort

In opdracht van KWS Infra hebben wij de werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam. Deze ligt in het verlengde van de N244 en sluit aan op de Dijkgraaf Poschlaan tussen de kernen van Edam en Volendam.

Locatie

Edam

Opdrachtgever

KWS

Periode

2022

100%

hernieuwbare brandstof

100%

circulaire grond

Slappe grond
draagkrachtig maken

Uitdaging

Om de slappe ondergrond draagkrachtig te maken en het naderhand zakken van de weg tegen te gaan, wordt de slappe veenlaag van meer dan drie meter dik ontgraven tot op de ondergelegen kleilaag en naast het werk in depot gezet.

Het ontstane cunet wordt aangevuld met ongeveer 120.000 m3 draagkrachtige grond. Rekening houdend met de verwachte zetting in de ondergrond wordt hier bovenop een laag zand voor zandbed aangebracht, bedoeld voor de toekomstige wegopbouw.

Een goede basis

Oplossing

Als het volledige cunet is ontgraven en aangevuld, wordt de terzijde gezette veengrond teruggebracht op het grondlichaam. Dit dient tussen de negen en elf maanden als voorbelasting, om de ondergrond te laten inklinken.

Na de zettingsperiode wordt de ingedroogde veengrond van het cunet verwijderd en afgevoerd naar de klant of naar ons depot. Op ons depot verwerken we de grond tot mooie samengestelde bodemproducten zoals teelaarde, bomengrond en bomenzand. Hiermee hebben wij een goede basis gelegd. KWS Infra voltooit de werkzaamheden door de verharding aan te brengen.

Duurzaamheid

Impact

Bij dit project zetten wij in op duurzaamheid en circulariteit. Zo gebruiken wij zoveel mogelijk secundaire materialen (vrijkomend uit andere projecten), stage V machines, Euro 6 vrachtwagens en HVO 100 brandstof op het project.

Van de bouwplaats

Thema's voor een betere leefomgeving

Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

De visie van JdB