Certificeringen

Bij JdB groep staan we voor kwaliteit

Beleidsverklaring

Certificaten

Erkenning leerbedrijf

Wet Keten Aansprakelijkheid-gegevens (WKA)

Voorwaarden JdB Groep

Voorwaarden JdB Grond

 

Milieu en MVO
In het kader van MVO is CO₂-uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO₂ te stimuleren heeft JdB groep ervoor gekozen zich op niveau 5 van de CO₂-prestatieladder te laten certificeren. De CO₂-prestatieladder, welke bestaat uit vijf treden/niveaus, wordt beheerd door de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (
SKAO). De CO₂-prestatieladder heeft onderstaande 4 invalshoeken gedefinieerd:

  • Inzicht (in energieverbruik en CO₂-emissies);
  • Reductie (doelstellingen ten behoeve van verminderen CO₂-emissies);
  • Transparantie (communicatie intern/extern, ad hoc/periodiek over inzicht en reductie);
  • Initiatieven (deelname aan CO₂-reductie-initiatieven). 

Inzicht
Wij rekenen ons energieverbruik om naar CO₂-emissies om meer inzicht te verkrijgen in de CO₂-uitstoot per energiestroom. Hierdoor kunnen wij een effectieve reductiedoelstelling bepalen. In 2013 vond de eerste berekening van de CO₂-footprint plaats. Deze berekenen wij nu elk half jaar.

CO₂-reductie
Wij stellen een reductiedoelstelling en -maatregelen op om effectief de CO₂-uitstoot te reduceren. De reductiemaatregelen beoordelen wij elk half jaar op effectiviteit.

Communicatie
Over ons energiereductiebeleid communiceren wij elk half jaar. Daarbij informeren wij over inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

Deelname aan initiatieven (initiatieven op gebied van CO₂-reductie)
Wij nemen actief deel aan initiatieven rond CO2-reductie binnen en buiten onze sector. In dit kader zijn wij lid van 
Stichting Nederland CO2 Neutraal.

Certificaten en overige documenten

Documenten / Communicatie / Footprint CO₂

Ketenanalyses