< Projecten

Project

Ringdijkpark Aalsmeerderbrug

Op basis van EMVI-aanbesteding kreeg JdB de opdracht tot de aanleg van het Ringdijkpark. 

  • 2014-2015
  • Natuur en recreatie
  • Gemeente Haarlemmermeer

Op basis van EMVI-aanbesteding kreeg JdB de opdracht tot de aanleg van het Ringdijkpark. Een groene buffer tussen bedrijventerrein Schiphol Logistic Park en de woningen aan de Aalsmeerderdijk. Het park is ontworpen door Delta Landscape Architects uit Amsterdam. Recreanten kunnen genieten van een waterplein met o.a. een verhoogde promenade met zitgelegenheden, vrije velden en een bomenlaan. 

·         Ontgraven van cunetten en watergangen

·         Saneren van waterbodem en dam

·         Leveren en verwerken van grond, zand en geotextiel

·         Leveren en aanbrengen van pvc riolering, betonduikers en drainage

·         Leveren en stellen van een pompput

·         Leveren en aanbrengen van menggranulaatfunderingen, halfverharding, elementenverharding, asfaltverhardingen, betonverhardingen, betonnen vlonders

·         Leveren en aanbrengen van hekwerken, bomen en openbare verlichting

·         Inzaaien van het terrein

·         Onderhoud

Ringdijkpark

Vergelijkbare projecten

Dubbele Wiericke Oost

JdB zorgt voor verbetering van de waterkering van de Lange Weidsche Boezem en de Dubbele Wiericke. 

Lees meer

Nassaupark Hoofddorp

In opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer maakt JdB de grond bouwrijp voor nieuwbouwwijk Nassaupark.

Lees meer

Recreatiegebied Zwaanshoek

JdB realiseert 30 hectare recreatiegebied ten noorden van Zwaanshoek. 

Lees meer