< Projecten

Project

Natuurontwikkeling Weimeren in Breda

De komende drie jaar zijn wij aan het werk in het moerasgebied Weimeren. 

  • 2020-2023
  • Dijken, Grond, Natuur & Recreatie, Ontwerp & Advies
  • Staatsbosbeheer

Bij de ontwikkeling van natuur komt ca. 450.000m3 grond en veen vrij. De (boven)grond wordt in het gebied vervoerd en aan de rand van het gebied in depot gezet. Deze grond zal later worden toegepast voor de verbetering van de waterkering. Het vrijkomende veen wordt afgevoerd en verwerkt ten behoeve van de champignonteelt.

Om de afvoer van veen uit het gebied mogelijk te maken is gestart met de aanleg van een toegangsweg. Deze toegangsweg kruist een watergang. Door middel van twee stalen buizen met een lengte van 20 meter en een diameter van 1,30 meter is een duiker gemaakt en kan het water onder de toegangsweg door blijven stromen. Aansluitend aan deze toegangsweg wordt ca. 2500 meter platenbaan neergelegd om het gebied toegankelijk te maken voor trekker-oplegger combinaties die het veen uit het gebied zullen afvoeren. Naast het graafwerk is JdB mede verantwoordelijk voor het ontwerp van het terrein. 

Omdat het een natuurgebied betreft ligt er extra aandacht op de bescherming van flora en fauna. Vooruitlopend aan de werkzaamheden op een nieuw perceel wordt dit gecontroleerd door een ecoloog die onderzoekt of er bijzondere planten of dieren in het gebied zijn. In het gebied is de Poelkikker aangetroffen. Om deze kikker te beschermen worden schermen geplaatst en buiten het werkgebied nieuwe poelen aangelegd. De kikkers die mogelijk in gevaar komen door de werkzaamheden worden daarnaartoe verhuisd, zodat ook enkele van de huidige leefplekken van de kikker ontgraven kunnen worden.

 

 

Natuurontwikkeling Weimeren in Breda

Vergelijkbare projecten

Voorbelasting HOVASZ

In opdracht van Dura Vermeer gaan wij diverse voorbelastingen realiseren voor een goede basis onder het project HOVASZ: de hoogwaardige…

Lees meer

Piekberging Haarlemmermeerpolder

In samenwerking met de combinatie KWS / Van Hattum en Blankevoort gaat JdB groep vanaf 2021 de piekberging in de Haarlemmermeerpolder…

Lees meer

Bouw- en woonrijp maken nieuwbouwwijk Nieuwe Dorp

In samenwerking met Ten Brinke Group realiseert JdB groep het bouw- en woonrijpmaken van Nieuwe Dorp.

Lees meer
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger