< Projecten

Project

Recreatiegebied Zwaanshoek

JdB realiseert 30 hectare recreatiegebied ten noorden van Zwaanshoek. 

  • 2015-2016
  • Natuur en recreatie
  • Recreatieschap Spaarnwoude

 

JdB transformeert, in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, het bosgebied ten noorden van Zwaanshoek in een recreatiegebied. Het gebied wordt de schakel tussen landgoedbossen van de Binnenduinrand en de nieuw aan te leggen bosgebieden in Haarlemmermeer. Het gebied is 30 hectare groot en ligt tussen de Ringvaart en de Spieringweg. Door de aanleg van wandel-, fiets en ruiterpaden wordt het gebied voor iedere recreant beter bereikbaar.

        Opruimen van huidige groen en verharding

        Grond ontgraven (o.a. watergangen, vijver), vervoeren en verwerken (o.a. sikkelduin, te dempen watergangen of greppels, gronddepot)

        Aanbrengen van drainage, beheerpad van betongranulaat, voetpaden van gras en duomix, betonnen verharding, ruiterpaden (zand)

        Aanbrengen van duikers, beschoeiing en stuwen

        Het planten van bomen en bosplantsoen, inzaaien van gras

        Aanbrengen van openbare verlichting en verkeersborden

Park Zwaanshoek

Vergelijkbare projecten

Dubbele Wiericke Oost

JdB zorgt voor verbetering van de waterkering van de Lange Weidsche Boezem en de Dubbele Wiericke. 

Lees meer

Nassaupark Hoofddorp

In opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer maakt JdB de grond bouwrijp voor nieuwbouwwijk Nassaupark.

Lees meer

Ringdijkpark Aalsmeerderbrug

Op basis van EMVI-aanbesteding kreeg JdB de opdracht tot de aanleg van het Ringdijkpark. 

Lees meer