< Projecten

Project

Kadeverbetering Heinoomsvaartkade

In opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is JdB groep opdrachtnemer van het project Kadeverbetering Heinoomsvaartkade-Kromme Mijdrechtkade. Een mooi project wat aanbesteed is als een ‘Best Value’ contract. Dit houdt in dat JdB groep verantwoordelijk is voor het complete ontwerp en uitvoering van de kadeverbetering en daarbij ook voor de communicatie met de omgeving.

  • 2018
  • Ontwerp en advies, Dijken
  • HDSR

Het project bestaat uit een verbetering van een deel van de kade langs de Heinoomsvaart (ongeveer 2 km) en van een deel van de kade langs de Kromme Mijdrecht. Deze twee delen zijn gescheiden door de Westveense brug over de westzijde van de Heinoomsvaart even te noorden van de N463. De voorbereiding van de verbetering van het deel Heinoomsvaartkade, een regionale kering, is gestart in 2014 met een toetsing op hoogte en stabiliteit. Resultaat van deze toetsing is dat de gehele kade is afgekeurd. De kering scoort op meerde locaties onvoldoende op hoogte, stabiliteit binnentalud en stabiliteit buitentalud. Tijdens de voorbereidingsfase is gekozen de verbetering van de kade van de Kromme Mijdrecht samen te voegen met de kadeverbetering van de Heinoomsvaartkade om overlast voor omwonenden te beperken en de efficiëntie te vergroten. Na uitvoering van de kade verbetering zal de kade weer voor een langere periode aan de gestelde normen voldoen.

 

  • Omgevingscommunicatie
  • System Engineering
  • Ontwerp en berekeningen
  • Projectplanprocedure
  • Monitoring
  • Uitvoering
  • Onderhoud

Na de voorlopige gunning in juli 2017 van het project zijn wij in de periode augustus tot oktober aan de sla gegaan met het uitwerken en toelichten van ons plan aan HDSR (dit was de zogenoemde concretiseringsfase). Dit heeft in oktober geleid tot de definitieve gunning van het project aan JdB groep. Na deze concretiseringsfase zijn wij in november en december direct doorgegaan met de ontwerpfase. Wij hebben berekeningen uitgevoerd om te komen tot een ontwerp dat voldoet aan de normen die HDSR aan de te verbeteren kade stelt. De eerste versie hiervan is gereed. In januari volgt hierop nog een verbeterslag en waar nodig een verdere detaillering. De uitvoering staat gepland van begin juni tot eind december 2018.

De projectleider van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is Marten van der Hoeven, bereikbaar via 030 209 73 61. De omgevingsmanager / projectleider vanuit JdB groep is Jan Grisnich, hij is bereikbaar op 06 433 77 185 of j.grisnich@jdbgroep.nl

Heinoomsvaartkade

Vergelijkbare projecten

Dubbele Wiericke Oost

JdB zorgt voor verbetering van de waterkering van de Lange Weidsche Boezem en de Dubbele Wiericke. 

Lees meer

Nassaupark Hoofddorp

In opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer maakt JdB de grond bouwrijp voor nieuwbouwwijk Nassaupark.

Lees meer

Recreatiegebied Zwaanshoek

JdB realiseert 30 hectare recreatiegebied ten noorden van Zwaanshoek. 

Lees meer