Veilig Op Weg

Les over de dode hoek

In het kort

De dode hoek van grote voertuigen, zoals vrachtwagens, vormt een gevaar dat veel kinderen vaak over het hoofd zien. Vanwege ons werk voor het dijkversterkingsproject in Nieuwer Ter Aa, rijden we regelmatig met onze vrachtwagens in de omgeving van het dorp. In samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben we de kinderen van een basisschool in Nieuwer Ter Aa bezocht om hen bewust te maken van de gevaren van de dode hoek.

JdB-chauffeur Henk Langeveld deelde zijn kennis met de kinderen, waarbij hij uitlegde op welke plekken de chauffeur hen niet kan zien. Na een korte presentatie en een rondje rond de vrachtwagen, kunnen alle kinderen nu Veilig Op Weg.