< Nieuws

Eerste bevindingen Bomenproef Amsterdam

Geplaatst op 12 juli 2021

In 2019 is er een proef gestart in de gemeente Amsterdam aan de Abidjanweg met granulaten en substraten. Op deze testlocatie werden 180 iepen in 15 verschillende granulaten en substraten geplant. De iepen worden tot 2024 in de gaten gehouden en gecontroleerd door een groep experts. Dit initiatief kwam van de Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met de Gemeente Amsterdam.

Het onderzoek is uniek omdat al sinds eind jaren negentig granulaat- en substraatsoorten worden ontwikkeld, specifiek voor boomgroeiplaatsen. Eerder zijn ze niet met elkaar vergeleken voor wat betreft verschillende ecosysteemdiensteigenschappen. Er is een groot aantal partijen bij de test betrokken, waaronder de certificerende instantie RHP RAG, onderzoeksbureau Kiwa KOAC, de granulaatleveranciers, aannemer TC Groentechniek, het Havenbedrijf van Amsterdam, het OOGST-fonds en de Intergemeentelijke Studiegroep Nomen (ISB).

JdB groep heeft zijn bijdrage geleverd met de levering van bomengranulaat Lava basaltlava en graniet Noors hardsteen laagveen/compost. Wilt u meer weten over onze bomengranulaat? Bekijk dan onze grond pagina. (linken naar pagina)

Deze maand hebben wij een update van het onderzoek ontvangen, waarin wordt ingegaan op de resultaten van het eerste jaar na aanleg. Er zijn maandelijks opnames gedaan van de peilbuizen en bodemluchtsensoren. Het vochtgehalte van de substraten is continu gemeten via een digitaal netwerk van ingebrachte sensoren die op afstand worden afgelezen. Hiernaast zijn er visuele opnames, chemische bladanalyses en metingen met de grondradar uitgevoerd.

Hieruit is het volgende gebleken:

  • Er is toename van de stamomtrek.
  • Er zijn opvallende en consistente verschillen in de conditie waargenomen bij diverse substraten.
  • Uit de bladanalyse bleek een zeer sterke samenhang tussen de conditie en het gehalte van een aantal belangrijke voedingselementen in het blad.
  • De metingen van de grondwaterbewegingen gaven een normaal beeld en de fluctuatie bleef binnen de te verwachten marges.

In 2020 zijn de metingen van grondwater, bodemvocht, EC-waarden en conditie voortgezet volgens de huidige frequentie. In 2020 en daarna zal dit nog volgens de oorspronkelijke insteek worden aangevuld met meer uitvoerige metingen van gemiddelde bladgrootte en takscheutlengte.

De resultaten zijn bemoedigend, deze wijzen er op dat er in ieder geval verschillen zijn tussen de diverse substraten. Klik hier om de voorlopige resultaten van het onderzoek terug te lezen. 

Bomenproef met granulaten en substraten

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger