< Nieuws

Interessante sanering met uitdagingen

Geplaatst op 22 december 2017

In opdracht van Zuidhofverbeek Projectontwikkeling is JdB groep de uitvoerende partij voor het saneren en bouw- en woonrijp maken van bouwplan Spieringhof in Vijfhuizen. Hier worden in totaal 26 woningen gerealiseerd. De fase van saneren en bouwrijp maken is gestart op 1 juni en eind november 2017 afgerond. De laatste fase, het woonrijp maken, start in 2018 na de zomervakantie.

Ralph Groen, die vanaf het begin bij het project betrokken is, geeft aan dat het een uitdagend project is. De uitdagingen zitten vooral in de complexe sanering en het vervangen en plaatsen van damwanden op lastig bereikbare plekken. Dit laatste is nodig om de verschillende hoogtes van het terrein te compenseren.

Bij de start van het project was het stuk land aan de Kromme Spieringweg erg ongelijk en door de grote hoeveelheid afval moest het volledige gebied gesaneerd worden. Het terrein was gebruikt door een tankreinigingsbedrijf waardoor 48 tankeilanden boven water kwamen. Het saneringsproces heeft weken in beslag genomen. Na dit proces is het cunet gegraven en de drainage aangelegd.

De langdurige regenval van afgelopen maanden heeft er bovendien voor gezorgd dat de bodem erg slecht was waardoor de riolering sneller kan verzakken. Op advies van de opdrachtgever is daarom ‘flugsand’ gebruikt. Dit zand is erg licht zodat de riolering beter op z’n plaats blijft liggen. Nadat het rioleringsplan was gewijzigd en de eerste kuub flugsand geleverd kon de riolering aangelegd worden.

Het plaatsen van nieuwe keerwanden en het vervangen van oude keerwanden is ook een hele klus. Er wordt op verschillende complexe locaties een keerwand geplaatst. Sommige schuurtjes van bewoners moesten hiervoor tijdelijk worden weggehaald en later weer teruggeplaatst. Met de keerwanden is op het terrein een mooie strakke lijn gerealiseerd. Omwonenden waren gelukkig van te voren goed geïnformeerd en mede daardoor was er goed contact tijdens de werkzaamheden. Regelmatig kwam er iemand langs met appeltaart, koffie of snacks.

Na het uitgraven van de bouwblokken is het heien gestart. In 4 dagen tijd zijn 432 palen met de grond verenigd. De basis voor de eerste woningen is gelegd. De bouwer kan volop aan de gang en JdB groep komt pas volgende jaar weer in beeld voor het woonrijp maken van de huizen.

Spieringhof